EthicaDB •   Publication hypertextuelle et multi-versions de l'Ethique de Spinoza

propositio 24

Pars 5, prop 24
Latin | Appuhn - fr | Elwes - en | Stern - de | Peri - it | Peña - es | Misrahi - fr     infra (2)  |  haut ^

Hoe beter wij de bijzondere dingen begrijpen, hoe beter begrijpen wij God.

Quo magis res singulares intelligimus eo magis Deum intelligimus.

Quo magis res singulares intelligimus eo magis Deum intelligimus.

Plus nous connaissons les choses singulières, plus nous connaissons Dieu. (Appuhn - fr)

The more we understand particular things, the more do we understand God. (Elwes - en)

Je mehr wir die Einzeldinge erkennen, um so mehr erkennen wir Gott. (Stern - de)

Quanto più noi conosciamo le cose singole, tanto più conosciamo Dio. (Peri - it)

Cuanto más conocemos las cosas singulares, tanto más conocemos a Dios. (Peña - es)

Plus nous comprenons les choses singulières, plus nous comprenons Dieu. (Misrahi - fr)

demonstratio par 1, prop 25, cor 

Latin | Appuhn - fr | Elwes - en | Stern - de | Peri - it | Peña - es | Misrahi - fr

5, prop 24, demo  - Dit blijkt uit het Gevolg van Stelling XXV Deel I.

5, prop 24, demo  - Patet ex corollario propositionis 25 partis I.

5, prop 24, demo  - Cela est-évident par le Corollaire de la Proposition 25, partie I. (Appuhn - fr)

5, prop 24, demo  - This is evident from I. xxv. Coroll. (Elwes - en)

5, prop 24, demo  - Derselbe erhellt aus dem Zusatz zum Lehrsatz 25 im ersten Teil. (Stern - de)

5, prop 24, demo  - È evidente in base alla Conseguenza della Prop. 25 della Prima Parte. (Peri - it)

5, prop 24, demo  - Es evidente por el Corolario de la Proposición 25 de la Parte I. (Peña - es)

5, prop 24, demo  - Cela est évident par le Corollaire de la Proposition 25 de la Partie I. (Misrahi - fr)

1, prop 25, cor  - De bijzondere dingen zijn niets anders dan openbaringen van Gods attributen, of wel bestaanswijzen in welke Gods attributen op een vaste en bepaalde wijze worden uitgedrukt. Het bewijs blijkt uit Stelling XV en Definitie V.

utilisé(e) par : 5, prop 25, demo   |  5, prop 27, demo 

0.0089