EthicaDB •   Digitale mehrsprachige Veröffentlichung von Spinozas Ethik

propositio 4

Pars 2, prop 4
Latin | Appuhn - fr | Elwes - en | Stern - de | Peri - it | Peña - es | Pautrat - fr | Misrahi - fr  |  top ^

L'idea di Dio, dalla quale s'originano infinite cose in infinite maniere, può essere soltanto unica.

Idea Dei ex qua infinita infinitis modis sequuntur, unica tantum esse potest.

Idea Dei ex qua infinita infinitis modis sequuntur, unica tantum esse potest.

L'idée de Dieu, de laquelle suivent une infinité de choses en une infinité de modes ne peut être qu'unique. (Appuhn - fr)

The idea of God, from which an infinite number of things follow in infinite ways, can only be one. (Elwes - en)

Die Idee Gottes, aus welcher Unendliches auf unendliche Weisen folgt, kann nur eine einzige sein. (Stern - de)

Gods voorstelling, uit welke oneindig veel op oneindig vele wijzen voortvloeit, kan slechts eenig zijn. (Peri - it)

La idea de Dios, de la que se siguen infinitas cosas de infinitos modos, sólo puede ser única. (Peña - es)

L'idée de Dieu d'où suivent une infinité de choses d'une infinité de manières ne peut être qu'unique. (Pautrat - fr)

L'idée de Dieu d'où suit une infinité de choses en une infinité de modes, ne peut être qu'unique. (Misrahi - fr)

demonstratio by 1, prop 30  |  1, prop 14, cor 1

Latin | Appuhn - fr | Elwes - en | Stern - de | Peri - it | Peña - es | Pautrat - fr | Misrahi - fr

2, prop 4, demo  - Het oneindig verstand omvat (vlg. St. XXX Deel I) niets anders dan Gods attributen en bestaanswijzen. Maar God is (vlg. Gevolg I St. XIV Deel I) eenig. Derhalve kan ook Gods voorstelling, waaruit oneindig veel op oneindig vele wijzen voortvloeit, niet anders dan eenig zijn. H.t.b.w.

2, prop 4, demo  - Intellectus infinitus nihil praeter Dei attributa ejusque affectiones comprehendit (per propositionem 30 partis I). Atqui Deus est unicus (per corollarium I propositionis 14 partis I). Ergo idea Dei ex qua infinita infinitis modis sequuntur, unica tantum esse potest. Q.E.D.

2, prop 4, demo  - L'entendement infini ne comprend rien sinon les attributs de Dieu et ses affections (Prop. 30, p. I). Or Dieu est unique (Coroll. 1 de la Prop. 14, p. I). Donc l'idée de Dieu de laquelle suivent une infinité de choses en une infinité de modes ne peut être qu'unique. C.Q.F.D. (Appuhn - fr)

2, prop 4, demo  - Infinite intellect comprehends nothing save the attributes of God and his modifications (Part i., Prop. xxx.). Now God is one (Part i., Prop. xiv., Coroll.). Therefore the idea of God, wherefrom an infinite number of things follow in infinite ways, can only, be one. Q.E.D. (Elwes - en)

2, prop 4, demo  - Der unendliche Verstand umfaßt nichts als die Attribute Gottes und seine Erregungen (nach Lehrsatz 30, Teil 1). Nun ist Gott einzig (nach Zusatz I zu Lehrsatz 14, Teil 1). Somit kann die Idee Gottes, aus welcher Unendliches auf unendlicheWeisen folgt, nur eine einzige sein. -W.z.b.w. (Stern - de)

2, prop 4, demo  - L'intelletto infinito non comprende altro che gli attributi di Dio e le loro affezioni. Ma Dio è unico (P. I, Conseg. d. Prop. 14): e dunque l'idea di Dio, dalla quale s'originano infinite cose in infinite maniere, può essere soltanto unica. (P. I, Conseg. d. Prop. 14; Prop. 30). (Peri - it)

2, prop 4, demo  - El entendimiento infinito sólo comprende los atributos de Dios y sus afecciones (por la Proposición 30 de la Parte I). Ahora bien: Dios es único (por el Corolario 1 de la Proposición 14 de la Parte I). Por consiguiente, la idea de Dios, de la que se siguen infinitas cosas de infinitos modos, sólo puede ser única. Q.E.D. (Peña - es)

2, prop 4, demo  - L'intellect infini n'embrasse rien d'autre que les attributs de Dieu et ses affections (par la Prop. 30 p. 1). Or Dieu est unique (par le Coroll. 1 Prop. 14 p. 1). Donc l'idée de Dieu d'où suivent une infinité de choses d'une infinité de manières ne peut être qu'unique. CQFD. (Pautrat - fr)

2, prop 4, demo  - L'entendement infini ne comprend rien d'autre (par la Proposition 30 Partie I) que les attributs de Dieu et ses affections. Or Dieu est unique (par le Corollaire I de la Proposition 14 Partie I). Donc l'idée de Dieu d'où suit une infinité de choses en une infinité de modes, ne peut être qu'unique. C.Q.F.D. (Misrahi - fr)

1, prop 30 - Het verstand, hetzij eindig of oneindig in zijn werking, kan slechts de attributen Gods en de bestaanswijzen Gods bevatten en niets anders.

1, prop 14, cor 1 - Hieruit volgt eerstens ten duidelijkste dat God eenig is, dat wil zeggen (vlg. Def. VI) dat er in de wereld der dingen niet anders dan één substantie bestaan kan en dat deze volstrekt oneindig is, gelijk wij in de Opmerking bij Stelling X reeds aanduidden.

0.0093