EthicaDB •   Digital and multilingual publication of Spinoza's Ethics

propositio 2

Pars 2, prop 2
Latin | Appuhn - fr | Elwes - en | Stern - de | Peri - it | Peña - es | Pautrat - fr | Misrahi - fr  |  top ^

De Uitgebreidheid is een attribuut Gods, ofwel God is iets uitgebreids.

Extensio attributum Dei est sive Deus est res extensa.

Extensio attributum Dei est sive Deus est res extensa.

L'étendue est un attribut de Dieu, autrement dit Dieu est chose étendue. (Appuhn - fr)

Extension is an attribute of God, or God is an extended thing. (Elwes - en)

Die Ausdehnung ist ein Attribut Gottes, oder Gott ist ein ausgedehntes Ding. (Stern - de)

L'estensione è un attributo di Dio, ossia Dio è l'Ente esteso. (Peri - it)

La Extensión es un atributo de Dios, o sea, Dios es una cosa extensa. (Peña - es)

L'Etendue est un attribut de Dieu, autrement dit, Dieu est chose étendue. (Pautrat - fr)

L'Étendue est un attribut de Dieu, ou, en d'autres termes, Dieu est une chose étendue. (Misrahi - fr)

demonstratio by 1, def 5  |  1, def 6  |  1, prop 25, cor 

Latin | Appuhn - fr | Elwes - en | Stern - de | Peri - it | Peña - es | Pautrat - fr | Misrahi - fr

2, prop 2, demo  - Dit bewijs wordt op dezelfde wijze geleverd als het bewijs der voorgaande Stelling.

2, prop 2, demo  - Hujus eodem modo procedit ac demonstratio praecedentis propositionis.

2, prop 2, demo  - On procède ici de la même façon que dans la démonstration précédente. (Appuhn - fr)

2, prop 2, demo  - The proof of this proposition is similar to that of the last. (Elwes - en)

2, prop 2, demo  - Der Beweis dieses Satzes wird auf dieselbe Weise geführt wie der Beweis des vorigen. (Stern - de)

2, prop 2, demo  - Questa Proposizione si dimostra con lo stesso procedimento della precedente. (Peri - it)

2, prop 2, demo  - La demostración de esta Proposición procede del mismo modo que la de la anterior. (Peña - es)

2, prop 2, demo  - Elle procède de la même manière que la démonstration précédente. (Pautrat - fr)

2, prop 2, demo  - On procède ici de la même façon que pour la démonstration précédente. (Misrahi - fr)

1, def 5 - Onder ‘bestaanswijzen' versta ik de open-baringen eener substantie, ofwel datgene wat in iets anders bestaat, door bemiddeling waarvan het ook wordt begrepen.

1, def 6 - Onder ‘God' versta ik het volstrekt oneindige wezen, dat wil zeggen een substantie, uit een oneindig aantal aant. attributen bestaande, van welke ieder voor zich een eeuwig en oneindig wezen uitdrukt.

1, prop 25, cor  - De bijzondere dingen zijn niets anders dan openbaringen van Gods attributen, of wel bestaanswijzen in welke Gods attributen op een vaste en bepaalde wijze worden uitgedrukt. Het bewijs blijkt uit Stelling XV en Definitie V.

0.0076