EthicaDB •   Publication hypertextuelle et multi-versions de l'Ethique de Spinoza

propositio 21

Pars 5, prop 21
Appuhn - fr | Elwes - en | Stern - de | Peri - it | Suchtelen - nl | Peña - es | Misrahi - fr     infra (5)  |  haut ^

Mens nihil imaginari potest neque rerum praeteritarum recordari nisi durante corpore.

Mens nihil imaginari potest neque rerum praeteritarum recordari nisi durante corpore.

L'Âme ne peut rien imaginer, et il ne lui souvient des choses passées que pendant la durée du corps. (Appuhn - fr)

The mind can only imagine anything, or remember what is past, while the body endures. (Elwes - en)

Der Geist kann nur, solange der Körper dauert, sich etwas vorstellen und sich der vergangenen Dinge erinnern. (Stern - de)

La Mente non può immaginare alcunché, né può ricordare le cose passate, se non mentre il Corpo esiste nella durata. (Peri - it)

De Geest kan zich niets voorstellen, noch zich verleden zaken herinneren, dan alleen zoolang het Lichaam bestaat. (Suchtelen - nl)

El alma no puede imaginar nada, ni acordarse de las cosas pretéritas, sino mientras dura el cuerpo. (Peña - es)

L’Esprit ne peut rien imaginer, et il ne peut se souvenir d’aucune chose passée que pendant la durée du Corps. (Misrahi - fr)

demonstratio par 2, prop 8, cor   |  2, prop 26  |  2, prop 17, sc   |  2, prop 18, sc 

Appuhn - fr | Elwes - en | Stern - de | Peri - it | Suchtelen - nl | Peña - es | Misrahi - fr

5, prop 21, demo  - Mens actualem sui corporis existentiam non exprimit neque etiam corporis affectiones ut actuales concipit nisi durante corpore (per corollarium propositionis 8 partis II) et consequenter (per propositionem 26 partis II) nullum corpus ut actu existens concipit nisi durante suo corpore ac proinde nihil imaginari (vide imaginationis definitionem in scholio propositionis 17 partis II) neque rerum praeteritarum recordari potest nisi durante corpore (vide definitionem memoriae in scholio propositionis 18 partis II). Q.E.D.

5, prop 21, demo  - L'Âme n'exprime l'existence actuelle de son Corps et ne conçoit aussi comme actuelles les affections du Corps que pendant la durée du Corps (Coroll. de la Prop. 8, p. II) ; en conséquence (Prop. 26, p. II), elle ne conçoit aucun corps comme existant en acte que pendant la durée de son corps, par suite elle ne peut rien imaginer (voir la définition de l'Imagination dans le Scolie de la Prop. 17, p. II), et il ne lui peut souvenir des choses passées que pendant la durée du Corps (voir la défin. de la Mémoire dans le Scolie de la Prop. 18 p. II). C.Q.F.D. (Appuhn - fr)

5, prop 21, demo  - The mind does not express the actual existence of its body, nor does it imagine the modifications of the body as actual, except while the body endures (II. viii Coroll.); and, consequently (II. xxvi.), it does not imagine any body as actually existing, except while its own body endures. Thus it cannot imagine anything (for definition of Imagination, see II. xvii. note), or remember things past, except while the body endures (see definition of Memory, II. xviii. note). Q.E.D.
(Elwes - en)

5, prop 21, demo  - Der Geist drückt die wirkliche Existenz seines Körpers nur aus und begreift auch die Erregungen des Körpers als wirkliche nur, solange der Körper dauert (nach Zusatz zu Lehrsatz 8, Teil 2), und folglich (nach Lehrsatz 26, Teil 2) begreift er seinen Körper als wirklich existierend nur, solange sein Körper dauert. Somit kann er sich nichts vorstellen (s. die Definition der Vorstellung in der Anmerkung zu Lehrsatz 17, Teil 2) und sich keiner vergangenen Dinge erinnern (s. die Definition der Erinnerung in der Anmerkung zu Lehrsatz 18, Teil 2) als nur, solange der Körper dauert. -W.z.b.w. (Stern - de)

5, prop 21, demo  - La Mente non esprime l'esistenza attuale (ossia in atto, ossia effettiva) del suo Corpo, e nemmeno concepisce le affezioni del Corpo come attuali (ossia provate effettivamente nel tempo), se non è ovvio fin che il Corpo esiste nella durata; e di conseguenza la Mente non pensa alcun corpo esterno come esistente se non mentre il Corpo esiste nella durata (solo mentre esiste, o dura, il Corpo può trasmettere alla sua Mente ciò che esso risente dei corpi esterni); e quindi la Mente non può immaginare alcunché, né ricordare cose passate, se non mentre il suo Corpo esiste nella durata. (P. II, Conseg. d. Prop. 8; Chiarim. d. Prop. 17; Chiarim. d. Prop. 18; Prop. 26). (Peri - it)

5, prop 21, demo  - De Geest is alleen de uitdrukking van het werkelijk bestaan zijns Lichaams en vat de indrukken van het Lichaam alleen als werkelijk op zoolang het Lichaam bestaat (vlg. Gevolg St. VIII D. II). Bijgevolg (vlg. St. XXVI D. II) vat hij geen enkel voorwerp als werkelijk bestaande op, dan alleen zoolang als zijn eigen Lichaam bestaat. Derhalve kan hij zich ook niets verbeelden [voorstellen] (zie de Definitie van Verbeelding in Opmerking St. XVII D. II) noch zich verleden zaken herinneren, dan alleen zoolang als zijn Lichaam bestaat (zie de Definitie der Herinnering in Opmerking St. XVIII D. II). H.t.b.w. (Suchtelen - nl)

5, prop 21, demo  - El alma no expresa la existencia actual de su cuerpo ni concibe como actuales las afecciones del cuerpo, sino mientras que éste dura (por el Corolario de la Proposición 8 de la Parte II), y, consiguientemente (por la Proposición 26 de la Parte II), no concibe cuerpo alguno como existente en acto sino mientras dura su cuerpo, y, por ende, no puede imaginar nada (ver la Definición de la imaginación en el Escolio de la Proposición 17 de la Parte II) ni acordarse de las cosas pretéritas sino mientras dura el cuerpo (ver la Definición de la memoria en el Escolio de la Proposición 18 de la Parte II). Q.E.D. (Peña - es)

5, prop 21, demo  - L’Esprit n’exprime l’existence actuelle de son Corps, et ne conçoit également comme actuelles les affections du Corps que pendant la durée du Corps (par le Corollaire de la Proposition 8, Partie II). Par conséquent (par la Proposition 26, Partie II), il ne conçoit un corps comme existant en acte que pendant la durée de son Corps, et c’est pourquoi il ne peut rien imaginer (voir la Définition de l’Imagination au Scolie de la Proposition 17, Partie II) et il ne peut se souvenir des choses passées que pendant la durée du Corps (voir la Définition de la Mémoire au Scolie de la Proposition 18, Partie II). C.Q.F.D. (Misrahi - fr)

2, prop 8, cor  - Hinc sequitur quod quamdiu res singulares non existunt nisi quatenus in Dei attributis comprehenduntur, earum esse objectivum sive ideae non existunt nisi quatenus infinita Dei idea existit et ubi res singulares dicuntur existere non tantum quatenus in Dei attributis comprehenduntur sed quatenus etiam durare dicuntur, earum ideae etiam existentiam per quam durare dicuntur, involvent.

2, prop 26 - Mens humana nullum corpus externum ut actu existens percipit nisi per ideas affectionum sui corporis.

2, prop 17, sc  - Videmus itaque qui fieri potest ut ea quae non sunt veluti praesentia contemplemur, ut saepe fit. Et fieri potest ut hoc aliis de causis contingat sed mihi hic sufficit ostendisse unam per quam rem sic possim explicare ac si ipsam per veram causam ostendissem nec tamen credo me a vera longe aberrare quandoquidem omnia illa quae sumpsi postulata, vix quicquam continent quod non constet experientia de qua nobis non licet dubitare postquam ostendimus corpus humanum prout ipsum sentimus, existere (vide corollarium post propositionem 13 hujus). Praeterea (ex corollario praecedentis et corollario II propositionis 16 hujus) clare intelligimus quaenam sit differentia inter ideam exempli gratia Petri quae essentiam mentis ipsius Petri constituit et inter ideam ipsius Petri quae in alio homine, puta in Paulo, est. Illa enim essentiam corporis ipsius Petri directe explicat nec existentiam involvit nisi quamdiu Petrus existit; haec autem magis constitutionem corporis Pauli quam Petri naturam indicat et ideo durante illa corporis Pauli constitutione mens Pauli quamvis Petrus non existat, ipsum tamen ut sibi praesentem contemplabitur. Porro ut verba usitata retineamus, corporis humani affectiones quarum ideae corpora externa velut nobis praesentia repraesentant, rerum imagines vocabimus tametsi rerum figuras non referunt. Et cum mens hac ratione contemplatur corpora, eandem imaginari dicemus. Atque hic ut quid sit error indicare incipiam, notetis velim mentis imaginationes in se spectatas nihil erroris continere sive mentem ex eo quod imaginatur, non errare sed tantum quatenus consideratur carere idea quae existentiam illarum rerum quas sibi praesentes imaginatur, secludat. Nam si mens dum res non existentes ut sibi praesentes imaginatur, simul sciret res illas revera non existere, hanc sane imaginandi potentiam virtuti suae naturae, non vitio tribueret praesertim si haec imaginandi facultas a sola sua natura penderet hoc est (per definitionem 7 partis I) si haec mentis imaginandi facultas libera esset.

2, prop 18, sc  - Hinc clare intelligimus quid sit memoria. Est enim nihil aliud quam quaedam concatenatio idearum naturam rerum quae extra corpus humanum sunt involventium quae in mente fit secundum ordinem et concatenationem affectionum corporis humani. Dico primo concatenationem esse illarum tantum idearum quae naturam rerum quae extra corpus humanum sunt, involvunt, non autem idearum quae earundem rerum naturam explicant. Sunt enim revera (per propositionem 16 hujus) ideae affectionum corporis humani quae tam hujus quam corporum externorum naturam involvunt. Dico secundo hanc concatenationem fieri secundum ordinem et concatenationem affectionum corporis humani ut ipsam distinguerem a concatenatione idearum quae fit secundum ordinem intellectus quo res per primas suas causas mens percipit et qui in omnibus hominibus idem est. Atque hinc porro clare intelligimus cur mens ex cogitatione unius rei statim in alterius rei cogitationem incidat quae nullam cum priore habet similitudinem; ut exempli gratia ex cogitatione vocis pomi homo romanus statim in cogitationem fructus incidet qui nullam cum articulato illo sono habet similitudinem nec aliquid commune nisi quod ejusdem hominis corpus ab his duobus affectum saepe fuit hoc est quod ipse homo saepe vocem pomum audivit dum ipsum fructum videret et sic unusquisque ex una in aliam cogitationem incidet prout rerum imagines uniuscujusque consuetudo in corpore ordinavit. Nam miles exempli gratia visis in arena equi vestigiis statim ex cogitatione equi in cogitationem equitis et inde in cogitationem belli etc. incidet. At rusticus ex cogitatione equi in cogitationem aratri, agri etc. incidet et sic unusquisque prout rerum imagines consuevit hoc vel alio modo jungere et concatenare, ex una in hanc vel aliam incidet cogitationem.

utilisé(e) par : 5, prop 29, demo   |  5, prop 31, demo   |  5, prop 34, demo   |  5, prop 38, sc   |  5, prop 40, cor 

0.0105