EthicaDB •   Digital and multilingual publication of Spinoza's Ethics

Equivalences between versions     Revenir au thesaurus (Latin)

LatinAppuhn - fr Elwes - en Stern - de Peri - it Suchtelen - nl Peña - es Misrahi - fr
abjectio
acquiescentia contentement amor satisfaction
activ*
adaequata adéquate adequate adäquat adeguata
aeternitas éternité eternity
affectio affection modification
affectus affect emotion
agere agir
ajouter
amor amour love liebe amore
anima
appetitus appétit appetite
aptitudo
attributum attribut attribute
beat*
beatitudo béatitude blessedness beatitudine
bon*
caritas
causa cause cause ursache causa
causa sui cause de soi self-caused
causalitas causalité
circulus cercle
cogitatio pensée thought
cognitio connaissance knowledge
commedia
comoedia
conatus effort endeavour bestreben sforzo
concatenatio
conceptum concept
conditio
connexio
conscientia conscience
constitutio
conting*
contingentes
convenire
corpus corps body körper cuerpo
corruptibiles
corruptio
cultur*
cupiditas désir desire cupidita
desiderium
determinatio
deus dieu god gott dio
duratio durée duration
essentia essence essence esencia
euclidis
existentia existence existence
exprimere
extensio étendue extension
finis
fluctuatio fluctuation
forma
fortuito occursu
generatio
gloria
god or nature
homo homme man
humilitas
idea idée idea
idea adaequata idée adéquate adequate idea
idea dei idée de dieu idea of god idea di dio
idea vera idée vraie true idea
ideatum
imaginatio imagination
imitatio imitation imitation
impressio
in se et per se
inadaequata inadéquate
individuum individu individual
infinitus infini
ingenium
intellectus entendement
intelligentia*
involvere envelopper
laetitia joie pleasure lust letizia
lex loi law
libertas liberté freedom freiheit liberta
maladie
malum mal
mens âme mind geist mente esprit
metus crainte fear
min
modus mode
morbus
mors mort esprit
motus mouvement
mutatio
natura nature nature naturaleza
natura naturans
naturans
necessitas nécessité
negare
non potest concipi
numerus nombre
occursus encounter
odium haine hatred Haß odio
ordo ordre
ordo philosophandi
passio passion
per aliud
per aliud concipi
per alium finem
per se
per se concipi
per se concipi debet
perfectio perfection
persona
poeta
potentia puissance power potencia
potentia agendi
potestas pouvoir
quadratus carré
quantitas quantité
quatenus
realitas réalité reality
reflectantur
reflectionis
regret
religio religion
res chose thing ding cosa
rubsjvdatbpgshzfdf
scire
simplex
simplicitas
spes espoir hope
subjectum
substantia substance
superstitio superstition
tempus temps
transformatio
transitio
trasformatio
triangulum triangle
tristitia tristesse pain unlust tristezza tristeza
veritas vérité
vest*
virtus
vis
vita vie life
voluntas volonté will
voluptas
1.1773