EthicaDB •   Publication hypertextuelle et multi-versions de l'Ethique de Spinoza

propositio 32

Pars 2, prop 32
Latin | Appuhn - fr | Elwes - en | Stern - de | Peri - it | Peña - es | Misrahi - fr     infra (6)  |  haut ^

Alle voorstellingen zijn waar voorzoover zij tot God worden teruggebracht.

Omnes ideae quatenus ad Deum referuntur, verae sunt.

Omnes ideae quatenus ad Deum referuntur, verae sunt.

Toutes les idées, considérées dans leur rapport avec Dieu, sont vraies. (Appuhn - fr)

All ideas, in so far as they are referred to God, are true. (Elwes - en)

Alle Ideen sind, sofern sie auf Gott bezogen werden, wahr. (Stern - de)

Tutte le idee, in quanto si riferiscono a Dio, sono vere. (Peri - it)

Todas las ideas, en cuanto referidas a Dios, son verdaderas. (Peña - es)

Toutes les idées sont vraies en tant qu'on les rapporte à Dieu. (Misrahi - fr)

demonstratio par 2, prop 7, cor   |  1, ax 6

Latin | Appuhn - fr | Elwes - en | Stern - de | Peri - it | Peña - es | Misrahi - fr

2, prop 32, demo  - Immers alle voorstellingen welke in God bestaan, komen (vlg. Gevolg v. St. VII v.d. D.) geheel en al overeen met het door hen voorgestelde en derhalve zijn zij (vlg. Axioma VI v. D. I) ook allen waar. H.t.b.w.

2, prop 32, demo  - Omnes enim ideae quae in Deo sunt, cum suis ideatis omnino conveniunt (per corollarium propositionis 7 hujus) adeoque (per axioma 6 partis I) omnes verae sunt. Q.E.D.

2, prop 32, demo  - Toutes les idées en effet qui sont en Dieu conviennent entièrement avec leurs objets (Coroll. de la Prop. 7) et, par suite, sont vraies (Ax. 6, p. I). C.Q.F.D. (Appuhn - fr)

2, prop 32, demo  - All ideas which are in God agree in every respect with their objects (II. vii. Coroll.), therefore (I. Ax. vi.) they are all true. Q.E.D.
(Elwes - en)

2, prop 32, demo  - Denn alle Ideen, welche in Gott sind, stimmen mit ihrem Gegenstand vollständig überein (nach Zusatz zu Lehrsatz 7 dieses Teils); folglich (nach Axiom VI, Teil 1) sind sie alle wahr. (Stern - de)

2, prop 32, demo  - Tutte le idee che sono in Dio, infatti, convengono (o s'accordano) appieno con i loro oggetti quali essi sono in sé (P. II, Conseg. d. Prop. 7); e quindi sono tutte vere (P. I, Ass. 6). (Peri - it)

2, prop 32, demo  - En efecto, todas las ideas que se dan en Dios son por completo conformes con lo ideado por ellas (por el Corolario de la Proposición 7 de esta Parte), y, de esta suerte (por el Axioma 6 de la Parte I), son todas verdaderas. Q.E.D. (Peña - es)

2, prop 32, demo  - Toutes les idées, en effet, qui sont en Dieu, s'accordent totalement avec leurs objets (par le Corollaire de la Proposition 7), et par conséquent (par l'Axiome 6 Partie I) sont vraies. C.Q.F.D. (Misrahi - fr)

2, prop 7, cor  - Hieruit volgt dat Gods vermogen tot Denken gelijk is aan zijn vermogen om feitelijk te handelen. Dat wil zeggen: al wat formeel [in werkelijkheid] uit den oneindigen aard Gods voortvloeit, dit alles volgt in God ook objectief[a20] uit Gods voorstelling in dezelfde orde en in hetzelfde verband.

1, ax 6 - Een ware voorstelling moet met het door haar voorgestelde overeenkomen.

utilisé(e) par : 2, prop 33, demo   |  2, prop 34, demo   |  2, prop 36, demo   |  2, prop 43, sc   |  4, prop 1, demo   |  5, prop 17, demo 

0.0139